jueves, 27 de septiembre de 2012

Servei d'orientació idigital


A final del mes de juny es va presentar el Pla idigital i amb ell el nou servei d'orientació idigital. Us acompanyem un extracte de la web del pla com a introducció:

idigital és l'estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu generar un pol d'innovació digital al nostre país per fomentar el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat. El suport a l'empresa i la creació d'ocupació són, doncs, els eixos centrals d'idigital.

Una de les fites més importants del país és reactivar la nostra economia per generar riquesa i llocs de treball. En aquest context, les TIC han de ser una punta de llança que, ben utilitzada, permeti donar un impuls als diferents àmbits de la nostra societat per ser més productiu, dinamitzar la generació d’ocupació i aconseguir que el sector TIC català sigui un motor de creixement econòmic pel país.

idigital promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la Societat Digital amb la dinamització de les xarxes de suport tant sectorials com territorials que provoquen un efecte multiplicador de les iniciatives impulsades.

En aquest camp, l'estratègia del Govern està totalment en línia amb l’Agenda Digital Europea, una de les set iniciatives emblemàtiques de l’estratègia Europa 2020. L’objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya digital, plenament integrada a Europa, i amb una clara visió internacional, que lideri el desenvolupament de la Societat de la Informació i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l’empresa catalana.

Per aconseguir-ho, utilitzarem els clústers empresarials i anelles sectorials com a instruments per dissenyar i desplegar les polítiques de suport a l'empresa amb l'impuls de les anomenades 5 i's (Innovació, internacionalització, Inversió, Infraestuctures i Inclusió), que es convertiran en l'eix vertebrador de la nostra activitat.

Assesorament
Els serveis d'assessorament tenen per objectiu oferir un coneixement expert relacionat amb els diferents instruments i recursos existents que haurien d'aprofitar les empreses catalanes per ser més competitives i accelerar el seu procés de creixement i expansió internacional.

Gestió i creixement empresarial
El servei d’orientació idigital és un conjunt de serveis especialitzats que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de totes les pimes i micropimes catalanes. A través d'aquests serveis, una persona experta en orientació tecnològica i homologada per la Generalitat de Catalunya analitzarà, de manera neutra i personalitzada, les necessitats de l’empresa i els oferirà una diagnosi i una proposta de recomanacions per millorar la seva competitivitat empresarial en les següents temàtiques:
  • Presència a Internet.
  • Posicionament web.
  • Comerç electrònic.
  • Facturació electrònica.
  • Introducció a les Xarxes Socials.
  • Optimització de les Xarxes Socials.
  • Mobilitat corporativa.
  • Seguretat informàtica.
Us convidem a demanar.nos mes informació o a contactar directament amb el pla a:
serveiorientacio@idigital.cat
http://www.idigital.cat/assessorament/servei-assesorament


No hay comentarios:

Publicar un comentario